Belangrijkste inzichten uit de MSC Tonijn handboeken

MSC heeft in 2021 een handboek Duurzame Tonijn gepubliceerd met een update in 2022 met een aantal interessante “takeaways”. Interseafish levert al vele jaren MSC-gecertificeerde tonijn. Hoewel de consumptie van tonijn de afgelopen decennia enorm is toegenomen, is de druk op ecosystemen ook toegenomen. Omdat we op de lange termijn van deze delicatesse willen blijven genieten, is het van vitaal belang dat we voor verantwoord geproduceerde vis zorgen. Het belangrijkste doel van dit handboek is om te dienen als naslagwerk voor de verschillende aspecten van de tonijninkoop. Naast het onderzoeken van soorten, effecten en kwesties, wordt ook onderzocht hoe bepaalde visserijen hun duurzaamheidsreferenties hebben verworven of die dit actief nastreven en welke acties zij hebben ondernomen, waaronder kwesties als: verbeterde dekking van waarnemers, verbetering van de managementdekking om tonijn op de lange termijn te beschermen en minimalisering van de visserijeffecten op andere soorten. Wij werken samen met een MSC-gecertificeerde visserij om de tonijnbestanden veilig te stellen en zo bij te dragen aan de gezondheid van het mariene milieu en de wereldwijde visserij-economie.

Bezoek de website van MSC om de tonijn handboeken in te zien!

Bron: msc.org