Verwachte prijsstijgingen als gevolg van het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS)

Het toepassingsgebied van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) is vanaf januari 2024 uitgebreid en omvat nu ook het zeevervoer. Kooldioxide (CO2) zal worden gemeten en geverifieerd binnen het zeevervoer voor 100% binnen de EU en wanneer schepen zich in EU-havens bevinden en voor 50% voor reizen die buiten de EU beginnen of eindigen. Hoewel zeevervoer een van de meest energie-efficiënte vervoerswijzen is die een cruciale rol speelt voor de economie van de EU, vertegenwoordigt het ook ongeveer 4% van de totale CO2-uitstoot wat heeft geleid tot de huidige wijziging en toevoeging aan het EU-ETS. De emissies van het wegvervoer zijn al opgenomen in ETS 2, een apart systeem dat in 2023 is opgezet en in 2027 officieel van start zal gaan.

Het EU-ETS omvat ook de uitstoot van stikstofoxide (N2O) en perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), naast andere bronnen of activiteiten die CO2 vormen. Deze emissies zijn de zogenaamde broeikasgassen die worden beperkt door een vooraf vastgesteld plafond dat jaarlijks zal worden verlaagd om een aanzienlijke emissievermindering te garanderen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstelling van de EU. Het EU-ETS dwingt bedrijven om te betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen als stimulans en zo duurzame verandering te stimuleren.

De klimaatambitie van de EU voor 2030 is om 62% van de emissies die onder het EU-ETS vallen te verminderen ten opzichte van 2005 door de plafonds aan te scherpen en zo bij te dragen aan de Europese klimaatwet 2021/1119 om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Klimaatneutraliteit wordt gezien als een nul-uitstoot van broeikasgassen, waaraan alle sectoren moeten bijdragen door een belangrijke rol te spelen.

We zijn geïnformeerd over de komende toeslagen voor het vervoer van onze producten volgens het EU-ETS, met name met inbegrip van zowel weg- als zeevervoer, aangezien de kosten gewoon door de toeleveringsketen worden doorberekend. Hoewel we ons uiterste best doen om prijsstijgingen te voorkomen, voelen we ook een sterke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de Europese klimaatambities en een betere toekomst voor iedereen te creëren. De leveringskosten van onze producten aan onze klanten zullen dus de prijsverhogingen en toeslagen van de betreffende sector volgen.

Bron: climate.ec.europa.eu